Utbildning

Kandidat

Våra lärare undervisar på ett stort antal kurser vid Uppsala Universitet. För mer information om våra kandidatkurser, se IBGs hemsida.

Masteruppsater

Vi välkomnar studenter som är intresserade av att göra sitt Master arbete hos oss på Zooekologen. Om du intresserad av de möjligheter vi kan erbjuda, rekomenderar vi att kontaktar forskargrupperna direkt per epost. Vi ser helst att Master studenter gör sina forskningsprojekt inom ramen för pågående större forskningsprojekt vid avdelningen, men vi kan också hjälpa till med handledning av mer oberoende Master projekt. De som är intresserade av mer självständiga projekt ska kontakta Göran Arnqvist.

Forskarutbildning

Forskningsprogrammet i Zooekologi erbjuder forskarutbildningsprogram i Biologi med två olika inriktningar– ett i Zooekologi och ett i Zoologisk Bevarandebiologi. Den förväntade nettotiden för en forskarutbildning är 4 år. Nya doktorandtjänster utlyses brett och här finns möjlighet att söka de tjänster som anslås. Intresserade studenter ombedes kontakta Anna Qvarnström.

Senast uppdaterad: 2023-05-25