Om oss

Inom zooekologin studerar vi växelverkan mellan djur och deras miljö. Med miljö avses dels artfränder men även andra arter såväl som den fysiska miljön. Inom vårt program arbetar vi med en mängd olika djurarter och vi gör det på tidsskalor som spänner från en enstaka generation till miljontals år.

Programmet för zooekologi utgör en stor och väldigt internationell akademisk forsknings- och utbildningsmiljö där vi söker stimulera diskussioner och interaktioner. Faktum är att mer än hälften av våra medarbetare har en examen från ett annat land än Sverige och engelska är vårt arbetsspråk. Vi samverkar nära med andra program vid institutionen för ekologi och genetik men vi har också ett mycket brett och väl etablerat internationellt nätverk av forskningssamarbeten med kollegor från en rad länder inom och utanför Europa, samt med olika institutioner, statliga och icke-statliga organisationer.

För mer information om vår forskning, besök sidorna för forskningsområden och forskargrupper. Du hittar oss på Twitter här!

Kontaktuppgifter

Programföreträdare

Prof. Frank Johansson
018-471 6488
Frank.Johansson@ebc.uu.se

Besöksadress

Avdelningen för zooekologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Norbyvägen 18D
75236 Uppsala

Godsmottagning

Avdelningen för zooekologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Kåbovägen 4, hus 7
75236 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-02-09