Det 7'de Svenska mötet om Matematik inom Biologi

The 7th Swedish meeting on Mathematics in Biology

Välkommen till Uppsala universitet

Den 3 och 4 December 2015 kommer det 7'de Svenska mötet om Matematik inom Biologi att hållas i Uppsala! Detta tvådagarsmöte kommer att sammanföra forskare från hela landet för att presentera och diskutera forskning i teoretisk och matematisk biologi.

Var:
Lindahlsalen, EvolutionsBiologiskt Centrum, Uppsala universitet

Organisationskommiteé:
Claus Rueffler, Carina Mugal, Mattias Siljestam

Information

Huvudtalare:

1) André de Roos, University of Amsterdam, The Netherlands
(https://staff.fnwi.uva.nl/a.m.deroos/)

2) Laurent Lehmann, University of Lausanne, Switzerland
(http://www.unil.ch/dee/en/home/menuinst/research/lehmann-group.html )

Viktiga datum:

November 1, 2015: sista dag för inlämning av abstrakt och registrering
November 13, 2015: besked om accepterande av abstrakt och slutgiltigt program.
December 3-4, 2015: Mötet