Rüfflers forskargrupp: Teoretisk evolutionär ekologi

Biologisk diversitet är häpnadsväckande och forskningen i vår grupp vill bidra till förståelsen av de olika faktorer som främjar evolutionen och upprätthållandet av denna diversitet. Vi är särskilt inresserade av den roll ekologin spelar i processer som rör adaptiv diversifiering (eko-evolutionär dynamik). Arbete i vår grupp är enbart teoretiskt: Vi bygger och analyserar matematiska modeller för att förstå faktorerna som främjar eller hindrar adaptiv diversifiering. Dessa modeller är huvudsakligen konceptuella istället för att fokusera på någon specifik organism.

Mångfald uppkommer på många nivåer inom biologisk organisation. Den kan visa sig i form av nya arter, som polymorfism inom en art och som polymorfism mellan moduler inom en organism. Vårt arbete inriktar sig på alla tre av dessa nivåer.

Senast uppdaterad: 2021-07-07