Qvarnströms forskargrupp: Artbildning och biodiversitet

I Qvarnströms forskargrupp är vi fascinerade av biodiversitet. Därför är vi framförallt inriktade på att inhämta kunskap om hur evolutionära processer ger upphov till biodiversitet genom uppdelning av befintliga arter i nya arter. Artbildning kan ses som en gradvis process som leder till att populationer som till en början tillhör samma art blir så olika varandra att de blir reproduktivt isolereda och därmed fungerar som unika genetiska enheter. Vi undersöker hur populationsdivergens i ekologiska anpassningar och i reproduktiva beteenden relaterar till uppkomsten av olika källor till reproduktiv isolering. Vi studerar också faktorer (som till exempel habitat heterogenitet) och evolutionära processer (karaktärsförskjutning) som mildrar ekologisk konkurrens och reproduktiv störning mellan nybildade unga arter. Vi arbetar  huvudsakligen med två naturliga studiesystem, (1) en hybridzon mellan halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare på Öland och (2) populationer av pilgiftsgrodor i Bocas del Toro-skärgården i Panama. Vi använder ett stort antal angreppsätt, inklusive populationsstudier över lång tid, fältexperiment och olika genetiska tekniker.