Johanssons forskargrupp

Vår forskning fokuserar på (1) utvecklingen av fenotypisk plasticitet och lokal anpassning hos populationer och arter som svar på miljöförändringar, och (2) biologisk mångfald i urbana miljöer. Vi använder vatteninsekter som våra modellorganismer, och vi fokuserar på neutrala genetiska markörer, livshistoria och interaktioner mellan populationer.

Vi har för närvarande tre projekt på gång.

  • Genetisk variation och anpassning i nya miljöer

  • Dammar i urbana miljöer: korrelationer mellan genetisk variation och artrikedom

  • Potentiella effekter på klimatförändringar: från genotyp till samhällsekologi

För mer information se den engelska versionen.

Senast uppdaterad: 2022-07-06