Johanssons forskargrupp

Vår forskning inriktar sig på evolutionen av fenotypisk plasticitet och lokal anpassning av populaioner och som ett resultat av förändringar i miljön. Vi använder trollsländor, grodor och fiskar som modellorganismer och vi inriktar oss på livshistoreegenskaper och neutrala genetiska markörer. Idag driver vi fem projekt, var god se vår forskningssida för att läsa mer om de huvudsakliga riktningarna på vår forskning:

  • Kryptisk genetisk variation och anpassning i nya miljöer
  • Färgseende och färgmönster-interaktioner i en näringskedja
  • Kombinationseffekter av pesticider på akvatiska insekter
  • Urbana dammar: förhållandet mellan biodiversitet och socioekonomiska faktorer
  • Potentiella svar på klimatförändringar: från genotyp till samhällsnivå