Bevarandegenomik hos Mnemosynefjäril

Tillsammans med Niclas Backström, Uppsala

Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen är en av Sveriges mest hotade dagfjärilar. Arten had tidigare ett större utbredningsområde men är idag begränsad till ett fåtal lokaler i Blekinge, Uppland och Västernorrland. Det pågår försök med stödutsättningar med fjärilar framodlade i fångenskap i vissa populationer. För detta ändamål används fjärilar från en population som hålls på Nordens Ark i Bohuslän. Vår forskning och del i bevarande arbetet syftar till att dokumentara genomisk diversitet, populationsstruktur samt grad av inavel i svenska och närbelägna populationer i våra grannländer. Forskningen sker i samarbete med det svenska åtgärdsprogrammet för arten som leds av länsstyrelsen i Blekinge. I sammanhanget sekvenseras även hela fjärilens genom i samarbete med NGI, SciLifeLab.

Senast uppdaterad: 2021-05-24