Bevarandegenomik hos grönfläckig padda

Grönfläckig padda målad av Olga Vinnere Pettersson
Av Olga Vinnere Pettersson

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade groddjur. Arten had tidigare ett större utbredningsområde i södra Sverige men är idag begränsad till ett fåtal lokaler i Skåne och Blekinge. Det pågår också försök att återintroducera arten till Öland. För detta ändamål används larver som odlas fram i en population som hålls på Nordens Ark i Bohuslän. Vår forskning och del i bevarande arbetet syftar till att dokumentara genomisk diversitet, populationsstruktur samt grad av inavel i svenska och närbelägna populationer i våra grannländer. Forskningen sker i samarbete med det svenska åtgärdsprogrammet för arten som leds av länsstyrelsen i Skåne. I sammanhanget sekvenseras även hela paddans genom i samarbete med NGI, SciLifeLab.

Senast uppdaterad: 2021-05-24