Evolutionär bevarandegenomik

Vi studerar bevarandebiologiska frågeställningar genom att använda genomiska metoder och  populationsgenetisk teori. Vår forskning inriktar sig på att förstå bevarandebiologiska problem genom att använda genetisk information. Vi analyserar populationsgenomisk information från hotade arter för att finna kunskap om hur arter kan anpassa sig till sin omgivning och därmed motstå omvärldsförändringar som exempelvis ett varmare klimat.

Senast uppdaterad: 2023-06-16