Guschanskis forskargrupp: Evolution och diversitet hos primater

Vårt laboratorium flyttar till University of Edinburgh. Vi kommer att ha en del verksamheter kvar i Uppsala men under de närmaste åren kommer de flesta forskningsaktiviteter att flyttas till Skottland.  Håll koll på den här sidan för fler uppdateringar.

Vi är intresserade av att förstå evolutionära processer som leder till biologisk diversitet inom och omkring populationer och arter. Genom att inrikta oss på primater studerar vi populationsdynamik, artbildning, anpassning och evolution av egenskaper. Vi kombinerar genetiska och genomiska verktyg med ekologiska, morfologiska och klimatrelaterade data. Många primattaxa är hotade eller i fara. Därför syftar vår forskning till att bidra till deras bevarande genom att ge värdefulla argument och data för bevaringsändamål.

Studier av diversiteten hos primater kan underlättas genom att kombinera nutida och historiska prover. Det tidsmässiga perspektivet ger en direkt jämförelse mellan det förflutna och nutid och ger oss möjlighet att studera förändringar i genetisk diversitet, populationsstorlek och artbredd, samt ge insikter om de faktorer som ligger bakom dessa förändringar.

Forskningsprogrammet i vårt labb inriktar sig på tre huvudsakliga frågor:

  • Vilken är effekten av ekologiska, klimatrelaterade och antropogeniska faktorer på dynamiken hos djurpopulationer?
  • Vilken roll spelar hybridisering/introgression för arters diversitet och för att driva artbildning?

Hur mycket bidrar genomiska innovationer till morfologisk och beteendemässig diversitet?