Bolunds forskargrupp: Sexuell dimorfism i livshistoriker

[För mer information, besök http://bolund.wix.com/homepage]

Vi vill undersöka evolutionen av egenskaper och beteenden kopplade till livshistorien hos organismer med två kön. För att göra det kan vår forskning i stort delas upp i tre frågor:

  1. Hur och varför utvecklas olika livshistorier?
  2. Vilken är den genetiska grunden för livshistoriska och beteendemässiga egenskaper och hur interagerar denna genetiska grund för komplexa egenskaper med miljön och hur förändas den över tid?
  3. Hur formar sexuellt urval och sexuell konflikt evolutionen av organismer?

Vi använder ett antal olika metoder för att ta oss an dessa frågor och vi använder två modeller, rundmasken Caenorhabditis remanei och människor.