Alströms grupp: Taxonomi, systematik och evolution hos fåglar

Vi studerar taxonomi hos många olika grupper av tättingar genom att integrera DNA, morfologi, ljud, andra beteenden, ekologi och geografiska utbredningar. För att rekonstruera fylogenin (”livets träd”) analyserar vi DNA. Olika evolutionära frågeställningar, som exempelvis hur olika arter utvecklas, integrerar alla ovanstående delar.

För mer information, besök Pers sida.

Senast uppdaterad: 2024-02-19