Zooekologi

Vi på zooekologen studerar ekologiska orsaker till och evolutionära konsekvenser av variation inom och mellan djurarter. Läs mer om oss

Forskningsområden

Vi forskar inom fyra huvudområden:

  • Livshistoria
  • Beteendeekologi
  • Artbildning
  • Naturvårdsbiologi
  • Teoretisk evolutionsbiologi

Utöver ovanstående forskningsområden ingår forskare från avdelningen för zooekologi också i Ageing Research Group och Uppsala Centre for Evolution and Genomics vilka är samarbeten mellan vår avdelning och avdelningen för evolutionsbiologi.