Utbildning

Forskarutbildning

Vår avdelning erbjuder forskarutbildning i Växtekologi och i Evolutionär funktionsgenomik. Intresserade hänvisas till någon av våra forskargrupper. Vi ansvarar också för kurser i ekologi, evolution, genetik och genomik.

Kandidat och master

Avdelningen är engagerad i ett flertal kurser inom biologiutbildningen på både kandidat- och masternivå (se listan till höger). Mer information om alla kurser kan fås från Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Studentprojekt

Studenterna är välkomna att göra både forskningspraktik och masterprojekt på vår institution. För mer information, kontakta programansvarig.

Om du behöver mer information eller har egna idéer om projekt får du gärna kontakta någon av våra forskargrupper

Studierektor

Håkan Rydin

Programansvarig för masterutbildningen i biologi

Brita Svensson.

Kurser

Kandidatnivå

 • Ecology
 • Ekologi och populationsgenetik
 • Växternas struktur och funktion 


Masternivå

 • Behavioural Ecology
 • Conservation Biology
 • Ecological Methods
 • Ecology D
 • Evolutionary Patterns
 • Evolutionary Processes
 • Genome Sequence Data - Evolutionary Applications 
 • Molecular Evolution and Phylogenetics
 • Naturvård
 • Peatland Ecology
 • Population and Community Ecology
 • Population Genetic Analysis


Distans- och kvällskurser

 • Biologi översiktskurs
 • Biologisk debatt
 • Ecological Effects of Climate Change 
 • Miljövård översiktskurs
Senast uppdaterad: 2022-02-16