Svenssons grupp: Växtfysiologi, populationsekologi och biologins didaktik

Vad är det som avgör hur röda blad sileshåret har? Jag tror att det till stor del beror på hur mycket kväve det finns i marken där den växer. Sileshår är en av våra köttätande växter och ju mer kväve det finns desto mindre utnyttjar den insekter som födokälla. Mer kväve orsakar också igenväxning och sileshåret hamnar då mer i skugga istället för i direkt solljus. Då bildar den mer klorofyll och blir grönare. Dessa frågeställningar undersöker jag på platser runtom i Europa.

Jag studerar också hur individantalet hos olika växtpopulationer varierar mellan åren. Med olika modeller försöker jag visa hur det skulle kunna se ut i framtiden beroende på hur miljön förändras. Ett annat intresse är klimatförändringar i fjällbjörkskogen – hur går det för lingon och blåbär när klimatet förändras?

Ett lite annorlunda intresse gäller biologins didaktik. Hur lär vi oss nya saker? I Linnés fotspår har vi här i Uppsala alltid ansett att när studenter arbetar ute i fält, gör experiment, besöker olika platser med olika växter och djur, så lär de sig mer än om man bara är inomhus i klassrummet. Men stämmer detta? Genom att jämföra studenternas resultat och se hur de agerar utomhus jämfört med i en virtuell miljö kan vi ta reda på mer om detta.

Mer information på engelska