Svenssons grupp: Växtfysiologi och populationsekologi

Vad är det som avgör hur röda blad sileshåret har? Jag tror att det till stor del beror på hur mycket kväve det finns i marken där den växer. Sileshår är en av våra köttätande växter och ju mer kväve det finns desto mindre utnyttjar den insekter som födokälla. Mer kväve orsakar också igenväxning och sileshåret hamnar då mer i skugga istället för i direkt solljus. Då bildar den mer klorofyll och blir grönare. Dessa frågeställningar undersöker jag på platser runtom i Europa.

Jag studerar också hur individantalet hos olika växtpopulationer varierar mellan åren. Med olika modeller försöker jag visa hur det skulle kunna se ut i framtiden beroende på hur miljön förändras. Ett annat intresse är klimatförändringar i fjällbjörkskogen – hur går det för lingon och blåbär när klimatet förändras?

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-02-16