Rydins grupp: Myrväxters och mossors ekologi

Gruppens forskning täcker artsammansättning, konkurrens, fysiologi, reproduktion och spridning hos mossor. De viktigaste studieobjekten är torvmossor (släktet Sphagnum) som är de växter som dominerar vegetationen på myrar. Oftast har dessa kallats vitmossor, men pga den vanliga förväxlingen med renlavar vill vi återta det gamla namnet torvmossor (se artiklar i publikationslistan).

Pågående forskning

Du kan också läsa lite om våra tidigare studier inom området.