Parduccis grupp: Skogsekologi och paleogenetik

De senaste två miljonerna år har klimatet förändrats drastiskt. Istider har kommit och gått. Växternas utbredningar har följt i klimatförändringarnas fotspår och nu förändras många växters utbredning som en följd av den av människan orsakade klimatförändringen.  I min grupp studerar vi fossilt dna från arter som bemästrade tidigare klimatförändringar. Vi använder modern dna-teknologi, det som kallas next-generation sequencing tillsammans med komplexa bioinformatiska analyser, vilket ger oss en bättre förståelse för vad som skett tidigare – och därför kanske också en förståelse för vad som kan hända i framtiden.   

Nu jobbar jag även hos La Sapienza University i Rom

Nyfiken på att veta mer?  En populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till min forskning, eller läs mer på min personliga hemsida! Du kan även läsa mer här: Qanta Magazine, Science Magazine, BBC News, Swedish Radio, NRK News, Norwegian Views & NewsScience Norway, Copenhagen University.

Vår forskning stöds av
Vetenskapsrådet (VR), Formas, Carl Tryggers Stiftelse och Svensk Växtgeografiska Samhället (SVS)

Mer information på engelska