Parduccis grupp: Skogsekologi och paleogenetik

De senaste två miljonerna år har klimatet förändrats drastiskt. Istider har kommit och gått. Växternas utbredningar har följt i klimatförändringarnas fotspår och nu förändras många växters utbredning som en följd av den av människan orsakade klimatförändringen. 

I min grupp studerar vi fossilt dna från arter som bemästrade tidigare klimatförändringar. Vi använder modern dna-teknologi, det som kallas next-generation sequencing tillsammans med komplexa bioinformatiska analyser, vilket ger oss en bättre förståelse för vad som skett tidigare – och därför kanske också en förståelse för vad som kan hända i framtiden.   

Vår forskning stöds av
Vetenskapsrådet (VR), Formas, Carl Tryggers Stiftelse och Svensk Växtgeografiska Samhället (SVS)

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning; eller titta på min personliga hemsida! 

Mer information på engelska