Parachnowitschs grupp: Blommors evolutionära ekologi

Vi studerar ekologiska och evolutionära frågeställningar kring förhållandet mellan växterna och deras pollinatörer. Blomväxternas fantastiska mångfald har länge inspirerat forskarna att försöka förstå hur den har uppkommit. Pollinatörerna spelar en viktig roll för korsbefruktande växters fortplantning och har därför uppmärksammats extra mycket när det gäller att förstå hur olika sorts blommor har utvecklats. Vi försöker förstå hur och varför olika egenskaper hos blommor har utvecklats. Vi studerar olika blomkaraktärer, pollinatörsbeteenden och blomkemi inom flera olika studiesystem, både i Sverige och i Nordamerika.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-02-16