Om avdelningen för växtekologi och evolution

Vår avdelning erbjuder forskarutbildning i Växtekologi och i Evolutionär funktionsgenomik. Vi ansvarar också för kurser i ekologi, evolution, genetik och genomik.

Vår forskning bedrivs i ett antal forskargrupper. I vår forskning studerar vi växtpopulationers och växtsamhällens struktur och dynamik, från gennivå till hela ekosystem. Flera forskningsinriktningar är representerade som evolutionsbiologi, populationsekologi, samhällsekologi, populationsgenetik, genomik och bevarandebiologi. Grundforskning dominerar men vi bedriver även tillämpade projekt som exempelvis analyserar konsekvenser av förändringar i markanvändning och andra miljöförändringar, liksom projekt som syftar till bevarandet av ekonomiskt och medicinskt viktiga trädarter.

Avdelningen för växtekologi och evolution är en del av Institutionen för ekologi och genetik vid EBC.

Våra medarbetare

Kontaktinformation

Avdelningsföreståndare

Prof. Sophie Karrenberg
018-471 2863

Post- och besöksadress

Avdelningen för växtekologi och evolution
Uppsala universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Leveransadress paket

Avdelningen för växtekologi och evolution
Uppsala universitet
Kåbovägen 4, hus 7
752 36 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-02-16