Lascouxs grupp: Populationsgenetik och evolutionär biologi

Varför slutar träden i norra Sverige växa tidigare på hösten än träden i södra Sverige? Vad hände med skogarna för 18 000 år sedan då hela Skandinavien var täckt av is? Varför har vissa växtarter en mycket begränsad utbredning medan andra finns över stora områden? Är det naturliga urvalet verkligen den viktigaste drivkraften i evolutionen eller har slumpen spelat en lika avgörande roll? Dessa frågor försöker vi besvara genom att samla in olika växtarter runt om i världen. Vi odlar dem i växthus, vi samlar in genetisk information, vi gör datorsimuleringar och matematiska beräkningar för att nå våra resultat.

Mer information på engelska 

Du hittar mer information på engelska även här

Senast uppdaterad: 2022-02-16