Lagercrantz grupp: Populations och evolutionsgenetik

Vi studerar de genetiska mekanismerna bakom olika trädarters klimatanpassning och bakom variationer i blomningstid. Vi studerar också evolutionen av växters genom och hur det genetiska materialet kommer till uttryck.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-02-16