Karrenbergs grupp: Evolutionär ekologi och genetik

Nästan alla växter och djur är indelade i arter. Men hur bildas olika arter? Vi undersöker artbildningsprocessen och använder oss av närbesläktade arter som fortfarande kan få avkomma med varandra. Vi kartlägger varför arterna inte blandas och hur detta påverkas av arvsanlagen. Här kan ekologiska processer vara viktiga, till exempel att arterna använder olika habitat eller att olika växtarter attraherar olika pollinatörer. Även hur och var i arvsanlagen sådana egenskaper styrs kan vara avgörande för artbildningsprocessen.

För att svara på de här frågeställningarna använder vi främst arterna rödblära och vitblära (Silene) ur nejlikfamiljen som kan bilda hybrider även i naturen, men även olika arter av vide (Salix) och backtrav (Arabidopsis thaliana). Vi undersöker arterna och hybriderna mellan dem både ekologiskt och med avancerade genetiska metoder. 

Du hittar mer information på engelska på min hemsida.