Sophie Karrenbergs grupp: Evolutionär Ekologi och Genetik

Vår forskning

Nästan alla växter och djur är indelade i arter. Men hur bildas olika arter? Vi undersöker artbildningsprocessen och använder oss av närbesläktade arter som fortfarande kan få avkomma med varandra. Vi kartlägger varför arterna inte blandas och hur detta påverkas av arvsanlagen. Här kan ekologiska processer vara viktiga. Även hur och var i arvsanlagen sådana egenskaper styrs kan vara avgörande för artbildningsprocessen.

För att svara på de här frågeställningarna använder vi främst arterna rödblära och vitblära (Silene) ur nejlikfamiljen, men även olika arter av vide (Salix) och backtrav (Arabidopsis thaliana).

Publikationer 

Medarbetare

Vill du bli medlem i vår grupp?

Senast uppdaterad: 2022-02-01