Våra forskargrupper

Eklund grupp
Evolution av utvecklingsbiologiska mekanismer

Jandér grupp
Mutualistiska förhållandens ekologi och evolution

Karrenberg grupp
Växters evolutionsekologi.

Lascoux grupp
Evolutionär populationsgenetik.

Milesi grupp
Populations- och evolutionär genomik

Muscarella grupp
Samhälls- och makroekologi

Parducci grupp
Skogsekologi och paleogenetik.

Håkan Rydin
Myrväxters och mossors ekologi.

Sletvold grupp
Evolutionär växtekologi och naturvård.

Svensson grupp
Växtfysiologi, populationsekologi och biologins didaktik.

Vallejo-Marin grupp
Ekologi och evolution av växters reproduktion och pollinering

Ågren grupp
Växtpopulationers ekologi och evolution.

Senast uppdaterad: 2022-10-04