Våra forskargrupper

Eklund grupp
Evolution av utvecklingsbiologiska mekanismer

Jandér grupp
Mutualistiska förhållandens ekologi och evolution

Karrenberg grupp
Växters evolutionsekologi.

Lascoux grupp
Evolutionär populationsgenetik.

Milesi grupp
Populations- och evolutionär genomik

Muscarella grupp
Samhälls- och makroekologi

Parducci grupp
Skogsekologi och paleogenetik.

Håkan Rydin
Myrväxters och mossors ekologi.

Sletvold grupp
Evolutionär växtekologi och naturvård.

Svensson grupp
Växtfysiologi, populationsekologi och biologins didaktik.

Ågren grupp
Växtpopulationers ekologi och evolution.

Senast uppdaterad: 2022-03-14