Studera biologi

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning. Forskarutbildning kan du läsa om längre ner på den här sidan.

Institutionen för biologisk grundutbildning

Examensarbeten och  forskningspraktik

Du hittar information om alla biologiutbildningar hos Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). Du är välkommen att kontakta någon av oss på IEG för att fråga om förslag till examensarbete eller för att diskutera egna idéer om projekt. En bra start är att titta på forskningen vid våra avdelningar och forskargrupper och sedan kontakta intressanta forskare direkt. På masternivån kan det vara bra att börja med en forskningspraktik, d.v.s. arbeta i någon av våra forskargrupper och delta i den dagliga verksamheten, i fält, på lab och vid seminarier. Under tiden kan du utveckla idéerna för ditt examensarbete. 

Forskarutbildning

Biologin vid Uppsala universitet, med rötter tillbaka till Carl von Linné, är ledande även idag, både inom undervisningen och forskningen. Vår forskarutbildning attraherar studenter från hela världen och är en stimulerande internationell miljö för blivande forskare. Två examina med olika längd kan avläggas på forskarnivå i biologi vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, filosofie doktorsexamen och filosofie licentiatexamen. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Forskarskolan i Biologi har mer information om doktorandstudier i biologi.

Teknat-fakultetens sida om forskarutbildning ger ytterligare information.

En stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö

Institutionen bedriver internationellt framstående forskning i gränslandet mellan ekologi, evolution och genomik. Det finns möjligheter att fördjupa sig i allt från evolutionära förändringar av DNA-molekylen till vattendragens roll för kolbalansen. Arbetet kan innefatta allt från teoretiska studier till storskaliga fältförsök och fokusera på allt från mikroorganismer till svampar, växter och djur.

Institutionen är en internationell miljö med doktorander och forskare från alla delar av världen. Gemensamma kurser och seminarier bidrar till en stimulerande och givande miljö. Du kan läsa om forskningen inom institutionens fyra forskningsprogram i menyn till höger

Senast uppdaterad: 2021-12-16