Institutionen för ekologi och genetik

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 D
Postadress: Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Administrativ chef:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Personaladministration: