Om institutionen för ekologi och genetik

Internt
Nyhetsbrev

Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen utgör en internationell miljö med forskare och studenter från många länder. Vi är för närvarande drygt 200 anställda. Vid Institutionen bedrivs forskning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Samspelet både mellan organismer och mellan organismerna och dess miljö studeras ofta ur ett evolutionärt perspektiv. Vad betyder samspelet för de slående evolutionära förändringar i utseende, fysiologi, beteende med mera som vi ser i naturen? Genomiken har fått en allt större roll i dessa studier. Nya tekniker har gett helt nya möjligheter att studera förändringar inte bara i enstaka gener, utan i hela arvsmassan hos många individer i nästan vilken art som helst.

Forskningen är organiserad i fyra forskningsprogram:

Hitta till oss

Institutionen för ekologi och genetik är en del av Evolutionsbiologiskt centrum med address Norbyvägen 18 D i Uppsala. På campus finns även Evolutionsmuséet och strax intill ligger Botaniska trädgården.

Karta