Hans Ellegren ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien

2021-10-11

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, har valts till ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien. Han efterträder Göran K. Hansson vid årsskiftet 2021–2022. Som ständig sekreterare hoppas han både kunna slå vakt om Akademiens historiska arv och se till att organisationen är aktiv här och nu.

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, har valts till ny ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien. Han efterträder Göran K. Hansson vid årsskiftet 2021–2022. Som ständig sekreterare hoppas han både kunna slå vakt om Akademiens historiska arv och se till att organisationen är aktiv här och nu.

Hans Ellegren valdes till ständig sekreterare vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst på onsdagskvällen den 9 juni.

– Jag är jätteglad och hedrad över uppdraget, säger Hans Ellegren. Kungliga Vetenskapsakademien är precis den typ av organisation jag vill verka för. Det är nog det roligaste, viktigaste och finaste uppdrag man kan ha i vetenskapssverige. Kungliga Vetenskapsakademien är en helt fristående organisation som verkar för vetenskapens bästa och kan göra mycket nytta för svensk forskning.

År 2010 blev han invald som ledamot av Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper. De senaste åren har han varit ordförande i kommittén för forskningspolitiska frågor och vice preses (vice ordförande).

Förmedla vetenskapens roll

Engagemanget för forskningen och dess möjligheter tar han med sig in i sin nya roll.

– Jag har en bild av att Akademien ska spela en roll i dagens samhälle. Forskningspolitiken är en arena där vi kan bidra, men vi kan också vara aktiva utåt och förse samhället med relevant kunskapsunderlag i viktiga frågor, säger Hans Ellegren. Vetenskapsakademien är oöverträffad som expertorganisation. Det finns en oerhörd mängd kunskap och klokskap samlad i vår ledamotskår. Vi behöver komma ut och berätta hur viktig vetenskapen är!

– Vi ser att den politiska styrningen av lärosätena ökat och att en myndighetskultur breder ut sig. Mer än någonsin behövs en fristående röst för vetenskapens och forskningens betydelse i samhället, och för den akademiska friheten.

Arv att förvalta

Uppdraget som ständig sekreterare är på heltid och Hans Ellegren får det övergripande ansvaret för verksamheten. Han blir den tredje personen från Uppsala universitet som utses till ständig sekreterare vid akademien. Den första var Pehr Elvius 1744, den andra Carl-Olof Jacobsson, dåvarande dekan vid matematisk-naturvetenskaplig fakulteten, 1989. Ytterligare någon professor med en bakgrund i Uppsala har innehaft uppdraget, däribland Daniel Melanderhielm 1797.

– Det är ett arv som man ska förvalta och det är viktigt att ha respekt för det som har byggts upp under seklernas gång, menar Hans Ellegren. Men jag hoppas att vi också ska kunna kombinera det arvet med att vara en modern organisation som är relevant för sin samtid.

Anna Malmberg

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30