Dvärg- och sandlärkornas släktträd har fyra grenar

2020-06-15

Dvärg- och sandlärkorna bör betraktas som fyra olika arter istället för de två eller tre som är synsättet idag. Det föreslår en internationell forskargrupp, under ledning av forskare från Uppsala universitet, som har analyserat dna från 130 dvärglärkor och den närstående sandlärkan.

Dvärglärkan Alaudala rufescens har en stor utbredning i olika öknar, halvöknar och stäppområden från Kanarieöarna, Nordvästafrika och Iberiska halvön till Mongoliet och nordöstra Kina. Arten är indelad i ett 15-tal geografiska underarter. Klassificeringen av dessa är mycket omdebatterad, och det har föreslagits att dvärglärkan istället omfattar två arter, en östlig och en västlig.

En internationell forskargrupp, under ledning av forskare från Uppsala universitet, har analyserat dna från 130 dvärglärkor och den närstående sandlärkan Alaudala raytal, som förekommer från Iran till Myanmar.

Resultaten visar att dvärg- och sandlärkskomplexet utgörs av minst fyra olika grupper, som varit genetiskt isolerade från varandra i 1,8–3,2 miljoner år. Sandlärkan är, trots att den är den utseendemässigt mest avvikande av dessa, placerad på en av grenarna mitt i detta släktträd.

Bör betraktas som minst fyra olika arter

I studien föreslår forskare att man bör betrakta fåglarna som minst fyra olika arter istället för som idag två eller tre arter.

– Att dessa arter är så gamla är uppseendeväckande med tanke på att de är oerhört lika till utseendet. Man kan i det här sammanhanget tala om så kallade kryptiska arter. För att vi ska kunna föreslå en omklassificering av artkomplexet behöver vi emellertid fler studier av andra egenskaper, som till exempel sången, säger professor Per Alström vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Elin Bäckström

PUBLIKATION

Ghorbani, F., Aliabadian, M., Zhang, R., Irestedt, M., Yan,H., Sundev, G., Lei, F., Ma, M., Olsson, U & Alström, P. 2020. Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens-Sand Lark A. raytal species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity. Zoologica Scripta (in press). (https://doi.org/10.1111/zsc.12422).

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30