Evolutionära processer beskrivs på nytt sätt

2020-06-02

I studien har forskarna studerat taigasädgåsen (Anser fabalis) och tundrasädgåsen (Anser serrirostris). De är så lika att det är svårt att veta vilken sorts gås du ser. Foto/bild: Matton

Forskare från Uppsala universitet har studerat hela arvsmassan för två närbesläktade gäss, taigasädgåsen och tundrasädgåsen . De kan visa på en komplex historia där utvecklingslinjer gått kors och tvärs. Resultaten har stor betydelse för hur biologer studerar artbildning och beskriver evolutionära processer.

Studien publiceras i den internationella tidskriften Heredity.

– Uppkomsten av nya arter beskrivs för det mesta som förgreningar på ett för evigt expanderade evolutionärt träd, där grenarna delar sig hela tiden. Studien av sädgässen visar dock att detta är en grov förenkling. Evolution kan kanske bättre beskrivas som ett komplext nätverk av floder som går samman och delas hela tiden, som ett floddelta med otaliga sammankopplingar, säger Jente Ottenburghs, postdoc vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och studiens försteförfattare. Man skulle också kunna uttrycka det så som att livets träd i själva verket är en buske.

I studien har forskarna studerat taigasädgåsen (Anser fabalis) och tundrasädgåsen (Anser serrirostris). De är så lika att det är svårt att veta vilken sorts gås du ser. Taigasädgåsen har en längre näbb med orange fläckar medan tundrasädgåsen har en kortare näbb och en orange rand på näbben.

Delades upp för 2,5 miljoner år sedan

Forskargruppen har analyserat fåglarnas genom för att rekonstruera deras evolutionära historia. Analyserna antyder ett scenario där taigasädgåsen och tundrasädgåsen började en uppdelning för ca 2,5 miljoner år sedan, för att sedan delvis sammanfogas igen för ungefär 60 000 år sedan.

Olika gåspopulationer isolerades förmodligen under istiderna i isfria områden, så kallade refugier. Den population som sedan gav upphov till taigasädgåsen befann sig i södra delarna av Europa, medan en annan population – anfäderna till tundrasädgåsen – befann sig på den sibiriska tundran. När klimatet blev varmare och isen smälte expanderade båda populationerna från sina refugier och kontakt skapade för ungefär 60 000 år sedan.

Är då taigasädgäss och tundrasädgäss på väg att bli en enda art?
–  Det är svårt att säga. Den största delen av deras arvsmassa är identisk, men det finns regioner som fortfarande är väldigt distinkta. Sådana delar av kromosomerna kan innehålla gener som hindrar dem från att sammanfogas till en enda art, säger Jente Ottenburghs.

Elin Bäckström

PUBLIKATION

Ottenburghs, J., Honka, J., Müskens, G.J.D.M. et al. Recent introgression between Taiga Bean Goose and Tundra Bean Goose results in a largely homogeneous landscape of genetic differentiation. Heredity (2020). https://doi.org/10.1038/s41437-020-0322-z

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30