Nytt forskningsprojekt för analys av coronavirus i avloppsvatten

2020-05-26

Forskare hoppas det är möjligt att inhämta information om virusnivåer i ett samhälle genom att analysera avloppsvattnet, något som är väldigt användbart för epidemiologer och myndigheter. Foto/bild: Matton

Coronaviruset sars-cov-2 kan analyseras i avloppsvattnet. Forskare från Uppsala Universitet, KTH och SLU har fått medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt SciLifeLab för att ta reda på om reningsverk kan rena avloppsvattnet från virus.

Forskarna kommer också undersöka om det finns en koppling mellan mängden virus i avloppsvattnet och spridningen av covid-19 i samhället, om det går att förutse spridningen genom att analysera avloppsvattnet och slutligen om det finns några mutationer av viruset.

Coronaviruset sars-cov-2 har spridits mycket snabbt i världen och påverkar alla delar av samhället. Studier har nyligen visat att det är möjligt att detektera viruset i avloppsvatten. Forskare hoppas det är möjligt att inhämta information om virusnivåer i ett samhälle genom att analysera avloppsvattnet, något som är väldigt användbart för epidemiologer och myndigheter.

En grupp forskare från insitutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, från institutionen för biomedicinsk vetenskap och veterinär hälsa vid SLU i samarbete med Uppsala Vatten och forskare från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Oslo samt Karolinska Institutet i Stockholm kommer att studera halten och den genomiska sammansättningen av virus i avloppsvatten.

Undersöker virushalter i avloppsvatten

Syftet med projektet är att undersöka om virushalterna i avloppsvattnet har en koppling till virusspridning i samhället, om det går att förutse virusspridning genom att övervaka virusikoncentrationen i avloppsvattnet och till sist vill forskarna undersöka virusets mutationer och variationsrikedom i avloppsvattnet.

Gruppen leds av Dr Anna Szekely, forskare vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala Universitet.

– Tester gjorda på sjukhus tittar bara på de patienter som är sjukast. Analys av avloppsvatten kan däremot visa virusets halt och variation för en hel stads population, säger Anna Szekely.

Forskargruppen kommer att studera viruset i avloppsvatten från Uppsalas reningsverk, men också analysera och jämföra avloppsvattenprover från andra områden i Sverige och från övriga världen där covid-19-pandemin befinner sig i olika skeden.

Johan Edin

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30