Tre doktorander i biogeokemi/mikrobiell ekologi

2019-10-25

Tre doktorandtjänster och en postdoktortjänst är utlysta inom biogeokemi/mikribiell ekologi i forskningsprogrammet för limnologi hos institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala Universitet.

Vi har en internationell och samarbetsvänlig forskningsmiljö i limnologin som har en stark ställning inom biogeokemi, mikrobiell ekologi samt populationsekologi. Detta projekt syftar till att undersöka hur stabiliteten hos organiskt material styrs av miljöfaktorer, mikrobiell funktionell diversitet och den kemiska mångfalden av organiskt material hos en stor mängd akvatiska och terrestiala ekosystem.

Vi letar efter väldigt motiverade och talanfulla kandidater med en bakgrund inom biogeokemi, och/eller mikrobiell ekologi, samt erfarenhet inom en eller flera av följande fält: analytisk kemi, geokemi, mikrobiell ekologi, limnologi och marinekologi, jordvetenskap och ekosystemvetenskap. Se vidare:  https://kaw.wallenberg.org/en/lars-tranvik och  https://katalog.uu.se/profile/?id=N10-428

För mer information, kontakta Lars Tranvik (lars.tranvik@ebc.uu.se) eller Dolly Kothawala (dolly.kothawala@ebc.uu.se). Sista ansökningsdatum är 2:a december med början i februari 2020 eller enligt överenskommelse. För mer information och fler detaljer kring ansökan, se https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=295582 (postdoktor) och  https://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=295599 för doktorander. 

Fler lediga tjänster på institutionen för ekologi och genetik hittar du här. 

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30