Lars Tranvik utsedd till Wallenberg Scholar

2019-03-25

Professor Lars Tranvik är en av 22 utvalda forskare till att bli 2019 års Wallenberg Scholars. Det innebär ett femårigt anslag på 18 miljoner kronor för att bedriva fri forskning.

De utvalda forskarna kommer från en rad olika fält, de flesta inom naturvetenskap och medicin. Bland annat belönas forskning om antibiotikaresistens, trådlös kommunikation och ökad kunskap om klimatförändringar.

"Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott", säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs pressmeddelandet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30