EOS-artikel uppmärksammar forskning på organiska partiklar

2019-01-10

I det nya numret av EOS (Earth & Space Science News) uppmärksammas en artikel av Katrin Attermeyer et al som handlar om hur organiska partiklar påverkar den avkatiska kolcykeln. 

EOS är nyhetsbrevet för American Geophysical Union vilket är en vetenkspalig sammanslutning med över 60 000 medlemmar från alla delar av forskning om Jorden. 

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30