Blå kortvinge är inte bara en fågelart

2018-11-29

Fågeln blå kortvinge (Brachypteryx montana) har hittills betraktats som en art. Nu har en internationell forskargrupp, ledd från Uppsala universitet, studerat de kontinentala och taiwanesiska populationerna och upptäckt att de tre underarter som finns i de områdena, i själva verket är tre helt olika arter.

Tre arter som tidigare betraktades som en art, blå
kortvinge. Foto: Per Alström, Chengte Yao och
Tang Jun/China Bird Tour.

Fram tills nu har blå kortvinge setts som en fågelart, med flera underarter, som finns i ett stort område från Himalaya till sydöstra kinesiska fastlandet, Taiwan, Filippinerna och Indonesien. De kontinentala och taiwanesiska populationerna har nyligen studerats av en grupp forskare från Sverige, Kina, Storbritannien och USA med avseende på DNA, fjäderdräkt, kroppsform, sång och geografisk utbredning. Forskarna har kommit fram till att de inte är några underarter utan tre helt självständiga arter.

De tre arterna skiljer sig åt i samtliga studerade egenskaper. Till exempel är hanarna hos de två fastlandsarterna blågrå, medan den taiwanesiska artens hanar är bruna, precis som honorna av alla tre arterna. Hos en av de två kontinentala arterna är unga hanar lika de vuxna hanarna, medan hos den andra arten är de lika honorna.

Sångerna skiljer sig markant

Dessutom skiljer sig sångerna markant, framför allt mellan de två kontinentala arterna. Forskarna upptäckte att båda de kontinentala arterna häckar i samma område i centrala Kina. Tidigare var bara den ena arten känd från det området.

Enligt de genetiska analyserna har de tre arterna utgjort olika utvecklingslinjer sedan minst 4,1 miljoner år. Forskarna fann även att den underart som finns på Java är mer avlägset besläktad med övriga och alltså bör betraktas som ytterligare en art. Det finns ytterligare ett antal former av ”blå kortvingar” i Filippinerna och Indonesien som ännu inte är studerade i detalj. Kanske kan även de delas upp i flera arter.

Denna studie, som alltså kom fram till att den blå kortvingen är minst fyra arter, stödjer uppfattningen att antalet fågelarter i världen är underskattat – trots att fåglarna är den i särklass bäst kända av alla organismgrupper.

Publikation:

Alström, P. et al (2018): Taxonomy of the White-browed Shortwing (Brachypteryx montana) complex on mainland Asia and Taiwan: an integrative approach supports recognition of three instead of one species. Avian Research 9:34. (https://doi.org/10.1186/s40657-018-0125-6) Open Access.

Elin Bäckström

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30