Art och miljö påverkar vilka grodor som drabbas av parasitsvamp

2018-10-30

Parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis orsakar en livshotande infektion hos groddjur.
På bilden syns en grönfläckig padda. Foto: Simon Kärvemo

En vattenlevande parasitsvamp orsakar livshotande infektioner hos groddjur och anses vara en av anledningarna till att antalet grodor minskar globalt. I en ny studie visar forskare från Uppsala universitet att antalet infektioner varierar stort mellan olika arter och att den omkringliggande miljön påverkar.

Den aktuella studien gjordes i Skåne där det finns tolv arter av groddjur. I studien ingick vanlig groda, vanlig padda, åkergroda, klockgroda, grönfläckig padda och strandpadda. Antalet infektioner inom arterna varierade stort. Vanlig padda och vanlig groda hade lägst andel infektioner medan grönfläckig padda, strandpadda och klockgroda hade störst andel infektioner. Förutom att andelen infekterade groddjur skiljde sig mellan arterna så påverkades detta också av miljön i dammarna och det omkringliggande landskapet där grodorna lever. Andelen infekterade individer ökade om pH-värdet i dammen var högt och minskade om det fanns skog och många omkringliggande dammar i landskapet.

Filmklippet här ovanför visar hur forskarna topsar en padda i jakt på parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis.

Temperaturkänslig parasitsvamp

Tidigare studier har visat att parasitsvampen (Batrachochytrium dendrobatidis) är känslig för temperatur och pH. Eftersom antalet infekterade individer var högre i dammar med högre pH-värde tyder resultaten på att svampen trivs bäst i sådana miljöer. På liknande sätt kan skogen i landskapet påverka förekomsten av svampen eftersom det är relativt kallare där jämfört med mer öppna landskap.Vissa grodarter undviker kallare miljöer och dammar med specifika pH-värden, vilket också påverkar förekomsten.

Publikation: 
Kärvemo S, Meurling S, Berger D, Höglund J, Laurila A (2018) Effects of host species and environmental factors on the prevalence of Batrachochytrium dendrobatidisin northern Europe. PLOS ONE 13(10): e0199852.

Läs mer om tidigare studier om parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30