Anna Qvarnström ny prodekan

2018-09-20

Anna Qvarnström, professor i biologi, inriktning zooekologi, vid institutionen för ekologi och genetik, har valts till ny prodekan för forskning vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Uppdraget gäller för återstående del av nuvarande mandatperiod, 2018-09-06 — 2020-06-30.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20