Professor Lars Tranvik får vetenskapligt pris för forskning om sötvattenekologi

2018-09-07

Professor Lars Tranvik  tilldelas The International Ecology Institute Prize 2018. Priset delas ut årligen sedan 1986 till en ekolog för framstående forskning växelvis med fokus på hav, land, och inlandsvatten. Pristagaren förutsätts skriva en bok i institutets serie ”Excellence in Ecology”. I motiveringen till årets pris framhålls Lars insatser när det gäller kolets kretslopp från molekylär till global skala, och hans roll som mentor och ledare inom forskningsfältet. Han kommer att motta priset i Tyskland den 9:e oktober.  

Lars Tranvik är professor i limnologi, läran om inlandsvattnens ekologi, vid institutionen för ekologi och genetik.

Läs mer på ECI:s hemsida: https://www.int-res.com/ecology-institute/eci-prize/

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30