Hans Ellegren utsedd till Vice Preses vid KVA

2017-06-26

Professor Hans Ellegren, vid institutionen för ekologi och genetik, har utsetts till Vice Preses vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Hans Ellegren. Foto: Mikael Wallerstedt

Förutom att ingå i presidiet och akademiens styrelse innebär uppdraget att vara ordförande för KVAs forskningspolitiska kommitté. Akademien är bland annat en central remissinstans för många ärenden av forskningspolitisk karaktär och driver frågor kring vetenskapens roll i samhället.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20