Så påverkar klimatförändringar nedbrytningen av organiskt material

2016-05-25

På väg mot haven bryts en del av det organiska material som transporterats från landekosystemen ner av mikroorganismer. Att veta vad som styr hur fort denna nedbrytning sker är avgörande för vår möjlighet att förstå hur omsättningen av organiskt material påverkas av förändringar i miljön. I en ny studie visar forskare från Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi, Uppsala universitet och SLU hur nedbrytningen styrs storskaligt av klimatet, särskilt vattenbalansen.

Läs hela pressmeddelandet
Läs forskningsartikeln

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik