Genetiska fördelar med samkönat sex funna hos skalbaggar

2016-05-19

Hos många djur är parningsbeteenden mellan individer av samma kön vanligt förekommande. Dessa företeelser utgör en gåta för evolutionsbiologer eftersom de inte för med sig samma uppenbara fördelar som parningsbeteenden mellan honor och hanar. En färsk studie från forskare vid Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet, kan ge en del av svaret på frågan om varför ”samkönade” parningsbeteenden är så vanliga i djurriket.

Läs hela pressmeddelandet
Läs originalartikeln

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20