Ny föreståndare för Erkenlaboratoriet

2016-05-04

Den 1 april tillträdde Silke Langenheder som ny föreståndare för den vetenskapliga verksamheten vid Erkenlaboratoriet. Fältstationen vid sjön Erken, 70 km nordost om Stockholm, tillhör institutionen för ekologi och genetik (EBC) och fungerar som forskningsstation och kursgård. Sedan 2013 ingår Erkenlaboratoriet i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) som består av nio forskningsstationer från Abisko i norr till Lönnstorp i söder.

Vad har du för visioner för Erken?
– Jag tycker att den här inriktningen mot forskning inom en större infrastruktur är jättebra.   
Jag tror också att det är viktigt och att vi är flexibla och erbjuder möjlighet för forskare som kommer ut till oss att jobba inte bara vid Erken utan också i andra omkringliggande sjöar, och med andra slags ekosystem.
Läs mer om Silke Langenheder och de nya forskningssatsningarna vid Erken

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20