Svenska gölgrodor växter snabbare

2016-04-14

German Orizaola och Anssi Laurila (avd. för zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik) har jämfört hur snabbt svenska, polska respektive lettiska gölgrodeyngel växer och funnit att de svenska tillväxer mycket snabbare än från de andra länderna vid varm temperatur. När det är kallt växer de alla lika långsamt.

Läs mer på Forskning och framstegs webb på svenska
Läs originalartikeln

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30