Bakterier avslöjar vad myggor har haft för sig

2016-03-16

Den bakterieflora som finns på och i en malariamygga kan säga en hel del om myggans bakgrund, såsom var mamman kommer ifrån, var den tillbringat larvstadiet och var den hittat nektar. Att kartlägga myggpopulationers rörelsemönster på detta sätt kan bli ett värdefullt verktyg i strategier för bekämpning av malaria.

Moritz Buck som arbetar här på IEG har tillsammans med andra skrivit denna artikel som fått stort genomslag i media.

Läs med via kanalerna nedan:
Läs hela pressmeddelandet från UU
Lyssna på radio
Läs i UNT
Originalartikeln i Nature

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20