Sjöar i norr blir CO2-skorstenar i en varmare värld

2015-11-05

Många av världens cirka 117 miljoner sjöar fungerar som våta skorstenar där stora mängder av växthusgasen koldioxid släpps ut till atmosfären. De senaste uppskattningar visade att utsläppet från världens sjöar, vattendrag och reservoar motsvarar nästan en fjärdedel av all koldioxidutsläpp från fossil förbränning. 

Läs hela pressmeddelandet

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik