Bad och riktig forskning på forskarskola

2015-09-01

En vetenskapsskola för ungdomar i gymnasieåldern, vad kan det vara för något? Geir Løe och Emil V. Nilsson från kansliet för naturvetenskap och teknik åkte till Erkenlaboratoriet för att få vara med en dag i juli på Summer Science Camp.

Inne på labb ska Arnas Tamsauskas (Litauen), Anna Colom (Spanien), Johanna Samuelsson
(Sverige) tillsammans med doktoranden Anna Munke undersöka hur nanodiamanter påverkar
embryoutveckling hos zebrafiskar. Foto Emil V. Nilsson

Vi möter dem när vi kör in mot Erkenlaboratoriet som ligger naturskönt vid sjön Erkens strand strax norr om Norrtälje. Eleverna promenerar längs med grusvägen från huset där de har sina rum till dagens forskningsutmaning. De är 20 elever från Sverige, Litauen, Lettland, Estland, Spanien och Finland. Den här morgonen ska de fortsätta med sina vetenskapliga undersökningar som de påbörjade för två dagar sedan. De jobbar i par med riktiga tekniska och naturvetenskapliga forskningsprojekt som de ska göra klart på tre veckor – projekten handlar om allt ifrån nanodiamanter till trädgårdsväxter på rymmen. Några av projekten använder sig av mätserier som finns sedan tidigare, andra bygger på pågående forskningsprojekt där riktiga forskare från Uppsala universitet hjälper eleverna i deras arbete. Det som förenar dem alla är att det hela tiden handlar om verkligheten, detta är inga tillrättalagda övningar, utan data måste samlas in och analyseras på riktigt.

Två grupper tar prover i sjön Erkens utlopp, andra är ute på sjön i båt och samlar in vattenprov medan en tredje grupp har åkt ända till Väddö för att undersöka fröspridningen hos växten jättebjörnloka, en införd och giftig trädgårdsväxt som ibland sprider sig och tränger undan andra växter ute i naturen. Eftersom språket är engelska känns det som att man är på ett riktigt forskningslabb. Men allt handlar inte om forskning för ungdomarna under dessa tre veckor. På midsommar badade alla i det femtongradiga vattnet, trots det rätt ruggiga vädret. Till kvällen hade de dukat upp en stor buffé av maträtter från deltagarnas länder. Sociala aktiviteter är en viktig del av hela upplägget. Deltagarna är redan efter en vecka en sammansvetsad grupp som möter sina utmaningar med sprudlande humör och stor entusiasm, och vi enas om att det hade varit spännande att få vara ung igen. Då hade vi helt klart deltagit i Summer Science Camp.

Geir Løe
Emil V. Nilsson

Varje dag äter eleverna lunch tillsammans. För en vecka sedan, när gruppen precis hade träffats,
var det tyst runt lunchbordet. Nu pratas det på för fullt och språket är naturligtvis engelska. De
sociala aktiviteterna är lika viktiga som forskningsprojekten för att skapa en kreativ atmosfär, säger
Pia Larsson och Karin Beronius som är organisatörer. Foto Emil V. Nilsson

Karin Beronius, en av grundarna bakom Summer science camp hjälper eleverna Mathilda
Karlsson och Aina Vaivade med att undersöka vad de hittat på åns botten. Längre bort håvar
Annika Wennlund och Amanda Sommar (längre bort) efter smådjur i vattnet. Foto Emil V. Nilsson

Hallå där! ...

...Pia Larsson och Karin Beronius, pedagoger vid Erkenlaboratoriet och arrangörer av Summer Science Camp eller Erkens Forskarskola, ett vetenskapsläger i ekologisk fältforskning, som i år ägde rum 15 juni - 4 juli.

Vad är syftet med Erkens Forskarskola?
– Syftet är att gymnasieeleverna ska få en verklig upplevelse av hur det är att vara forskare och inspireras att våga välja en framtid inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnesområdena. Men det finns så många delar med lägret som är utvecklande både för elever och handledare. Många av de lärare som har hjälpt eleverna att söka till lägret genom att skriva rekommendationsbrev upplever att det inte är samma elev de får tillbaka till skolan! Eleverna som deltar får ofta en stärkt självkänsla och att all undervisning och kommunikation sker på engelska utvecklar också de språkliga färdigheterna.

Vad handlar forskarskolans projekt om och varför är de viktiga?
– På forskarskolan är inte huvudsyftet att forskningsprojekten ska vara av allmännytta, även om många av projekten behandlar områden som vattenkvalité, invasiva arter och miljöpåverkan, utan syftet är just resan - att skapa, genomföra och utvärdera sin egen undersökning. 

– För oss som är engagerade som handledare fyller lägret en viktig funktion som länk till omvärlden och inspiration för det egna arbetet. Eleverna visar ett så stort engagemang för sina projekt att det är omöjligt att inte ryckas med. Dessutom tvingas man att sätta ord på sin forskning på ett sätt som gör det greppbart för någon som inte är inne i samma vetenskapliga rum, vilket är en stor fördel även i andra sammanhang. 

Hur söker gymnasieelever till forskarskolan?
– Ansökningsperioden för sommaren 2016 drar igång i november och pågår fram till 1 mars 2016. Från november hittar man ansökningsformulär och information på Erkenlaboratoriets hemsida

Anneli Björkman

Fakta Erkenlaboratoriets Forskarskola

Den internationella forskarskolan Summer Science Camp arrangeras vid Erkenlaboratoriets fältstation norr om Norrtälje i Roslagen. Laboratoriet är en underenhet till limnologiska avdelningen som tillhör institutionen för ekologi och genetik (EBC) vid Uppsala Universitet.

Forskarskolan är en tre veckor lång kurs som riktar sig till elever mellan 16 och 19 år från Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige. Skolan består av en serie föreläsningar och praktiska moment men främst av ett 100 timmar långt forskningsprojekt som eleverna planerar, genomför och rapporterar i par. Efter kursen presenterar eleverna sina arbeten i en forskningsrapport, en poster och en presentation.

Forskarskolan genomfördes första gången 2002 på Erkenlaboratoriet. Första året anmälde sig 10 elever, men sedan dess har projektet växt och 2015 deltog 20 elever. 
 

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2021-04-20