Konferens: Evolution in Sweden 2023

2022-07-04

Konferensen Evolution in Sweden kommer att arrangeras på EBC den 10-12 Januari 2023.

Konferensen Evolution in Sweden riktar sig till forskare i evolutionsbiologi verksamma i Sverige, och kommer arrangeras av Uppsala universitet den 10-12 Januari 2023.

Intresserade kan redan nu registrera sig och skicka in ett abstract, se vidare på konferensens hemsida: https://ieg.uu.se/evolution-in-sweden-2023

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30