Stor donation till forskning om ekologi och genetik

2022-04-30

Entreprenören Sverker Lerheden har beslutat att donera 100 miljoner kronor för att främja grundforskning inom ekologi och genetik. Via den nybildade stiftelsen Birgitta Sintrings stipendiefond kommer årligen stipendier delas ut till ”särskilt utvalda, bästpresterande forskare” knutna till institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

– Jag vill med donationen hedra min hustru Birgitta Sintring och förhoppningsvis bidra till att Uppsala universitet förblir ett av världens hundra bästa universitet. Universitetets portalgestalt är Carl von Linne och det är naturligt att rikta donationen till unga forskare som bedriver grundforskning inom Linnés fakultet som forskar i hållbarhet. Jag önskar att mitt initiativ kan få bemedlade näringslivskolleger att generöst stödja grundforskning på svenska universitetet, säger Sverker Lerheden.

Det är den största donation Uppsala universitet fått i modern tid.

Långsiktiga satsningar

Ordförande för den nya stiftelsen är institutionens prefekt Anna Rosling och hon berättar att det tack vare donationen öppnar upp för att de ska kunna göra stora och långsiktiga forskningssatsningar som inte tidigare varit möjliga.

– Det är verkligen en helt fantastisk donation och den kommer betyda mycket för oss på institutionen för ekologi och genetik. Det är väldigt roligt att den går till grundforskning som är viktigt att satsa brett på, för man vet inte vad som i slutändan kommer att leda till de stora framstegen. Statliga anslag är ofta styrda men här skapas medel för grundforskning för unga forskare, berättar Anna Rosling.

Sverker Lerheden med fru
Sverker Lerheden och hustrun Birgitta (i mitten) på
besök på institutionen för ekologi och genetik.
Foto: Thomas Fredengren

Förutom att satsa på unga framstående forskare har hon också tankar om att pengar från den nya stiftelsen kan användas för större instrumentinköp, vilket annars är svårt att få medel till. Hon nämner som tänkbara investeringar mikroskopi och utvecklande av den stora klimatanläggningen, vilket skulle öka institutionens konkurrenskraft.

Sverker Lerheden donerar även 100 miljoner kronor till en stiftelse som ska främja matematikforskning vid Stockholms universitet samt ett lika stort belopp till Kungliga konsthögskolan och Kungliga musikhögskolan. Vid en mottagningsceremoni på Uppsala slott 26 april kommer rektorerna från de fyra lärosätena att medverka.

Åsa Malmberg

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30