Lär dig mer om kungsfiskaren med Per Alström

2020-07-02

Uppsala Universitet har gjort en kort film tillsammans med Per Alström. Filmen handlar om kungsfiskaren, en fågelart som bland annat kan hittas i Fyrisån. Se filmen nedan.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Last modified: 2022-04-30