Fågelfamiljen astrilders släktträd nu rekonstruerat

2020-03-10

Rödkindad fjärilsfink, Uraeginthus bengalus, Foto/bild: Per Alström

Nu har forskare vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet publicerat den hittills mest omfattande studien av släktträdet för fågelfamiljen astrilder. Gruppen omfattar några av de mest populära burfåglarna.

Drygt 80 procent av världens cirka 145 arter av astrilder, Estrildidae, har analyserats med hjälp av DNA. Den nya studien drar slutsatsen att den gemensamme förfadern till astrilderna levde för ungefär 11 miljoner år sedan.

–  Släktträdet i den här artikeln kan därför användas som grund för många framtida studier av dessa fåglar, som utvecklats i olika miljöer i olika världsdelar, under en period i jordens historia där stora variationer i klimat lett till att skogar och savanner omväxlande ökat och minskat, säger forskaren Urban Olsson vid Göteborgs universitet, som är en av författarna bakom studien.

Astrilderna är små fröätande fåglar som förekommer naturligt i Afrika, södra Asien och Australien. Gruppen omfattar några av de mest omtyckta burfåglarna, exempelvis zebrafink, risfågel och olika arter av astrilder, amadiner, amaranter, fjärilsfinkar och munior.

–  Zebrafinken, som förekommer vilt i Australien och delar av Indonesien, är en av världens mest välstuderade fågelarter och har beskrivits som en ”supermodell”. Den var den andra fågelarten, efter tamhönan, vars hela arvsmassa kartlades (2010). Den nya studien stöder tidigare förslag att australiska och indonesiska zebrafinkar bör betraktas som två olika arter, säger Per Alström, institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Författarna föreslår att familjen astrilder delas in i sex underfamiljer: AmandavinaeErythrurinae, Estrildinae, Lagonostictinae, Lonchurinae och Poephilinae, med vardera två till tio släkten. Ett antal arter föreslås också få nya släktnamn jämfört med de namn som traditionellt använts.

Olsson, U. & Alström, P. 2020. A comprehensive phylogeny and revised classification of the waxbills (Aves: Estrildidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 146: 106757. (https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106757) Fritt tillgänglig (Open Access).

Elin Bäckström

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30